مدرسه ما

آموزشی علمی اجتماعی

نمون برگ ها

باتوجه به این که درارزشیابی توصیفیُ نیاز به شرح حال دانش آموز ُنمون برگ پیشرفت و.............درپوشه کار وی می باشدُلذااقدام به طراحی نمون برگ های دراین خصوص نمودیم تا شما همکار گرامی بتوانید به عنوان نمونه از آن هااستفاده نمایید.

نمون برگ شرح حال

نام  و نام خانوادگي

 

توضيحات لازم توسط والدين

نام پدر

 

 

نام مادر

 

تحصيلات پدر

 

تحصيلات مادر

 

شغل پدر

 

شغل مادر

 

تعداد فرزندان خانواده

 

فرزند چندم خانواده

 

تلفن منزل

 

همراه پدر

 

همراه مادر

 

 

آيادانش آموز بيماري خاصي دارد؟ بلي                       خير          توضيح دهيد.

آدرس دقيق منزل

 

نمون برگ شرح حال دانش آموزان پايه چهارم(الف)

     

                   آموزگار مربوطه :                                         سال تحصيلي 91-90 دبستان فتحيه

نمون برگ پیشرفت دانش آموزان

نمون برگ پيشرفت دانش آموزان درماه........

نام ونام خانوادگي:                                  پايه:                         سال تحصيلي 91-90

نام درس

فرايند تلاش و پيشرفت دانش آموز

بخوانيم وبنويسيم

خ خ

خ

ق

ا

 

 

 

 

 

قرآن

 

 

 

 

 

رياضي

 

 

 

 

 

علوم

 

 

 

 

 

هديه هاي آسماني

 

 

 

 

 

تعليمات اجتماعي

 

 

 

 

 

هنر

 

 

 

 

 

استعدادوتوانمندي ويژه ي دانش آموز

 

 

 

 

 

                   

               آموزگار مربوطه:                                                                     تاريخ و امضاء

 

 

نمون برگ فهرست محتوا

عنوان درس :

رديف

نمونه كار يا سند

تاريخ

ملاك هاي انتخاب

ارزيابي و بازخورد

توصيه

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نمون برگ ارزیابی والدین از پوشه کاردانش آموز

نمونه برگ ارزيابي والدين از پوشه كار

           

نام ونام خانوادگي:

فصل:

بهترين نمونه كارهاي فرزندم :

 

درس ها وزمينه هايي كه در آنها پيشرفت داشته است:

 

درس ها وزمينه هايي كه نياز به تلاش دارد:

 

توصيه ها:

 

نام ونام خانوادگي ولي  دانش آموز:                           امضاوتاريخ:

 

+ نوشته شده در  شنبه ۱۳۹۰/۱۱/۰۸ساعت 9:58 AM  توسط nazanin  |